Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Partnerstwa i inicjatywy

G4-34 G4-38
Zrównoważony rozwój

Jako spółka społecznie odpowiedzialna jesteśmy członkiem wiodących organizacji propagujących dobre praktyki CSR:

  • Partner Strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu

    Od 2008 roku jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które na szeroką skalę zajmuje się upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności biznesu jako standardu obowiązującego w działalności gospodarczej w naszym kraju.

  • Członek United Nations Global Compact

    W 2009 roku zostaliśmy przyjęci w poczet członków międzynarodowej organizacji United Nations Global Compact, powołanej w 2000 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Przestrzegamy i stosujemy w swej działalności 10 zasad UN Global Compact. Głównym zadaniem tej organizacji jest propagowanie zasad związanych m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska, czy przeciwdziałaniem korupcji. Przystąpienie do Global Compact dało nam szansę dzielenia się dobrymi praktykami zaistnienia w prestiżowym gronie światowych firm i organizacji od lat działających na rzecz rozwoju międzynarodowego CSR.

Przynależność do organizacji zrzeszających firmy o strategicznym podejściu do zrównoważonego rozwoju to dla nas doskonała okazja do wymiany poglądów, ciągłego rozwoju i edukacji w tym zakresie, a także możliwość wzmacniania pozycji naszej firmy, jako odpowiedzialnego partnera biznesowego i społecznego. Ponadto, umożliwia nam wymianę dobrych praktyk i uczestnictwo w realizowanych przez te organizacje inicjatywach i projektach. Dodatkowo mamy możliwość budowania szerszych koalicji z innymi firmami, związanych z poszukiwaniami skutecznych rozwiązań dla różnego rodzaju problemów społecznych.

→ ←