Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Kim jesteśmy?

G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8 G4-9 G4-12 G4-15 G4-16 G4-34 G4-56 G4-57 G4-58 G4-SO3 G4-SO4
Grupa kapitałowa

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce, drugim co do wielkości producentem paliw w naszym kraju, a także jednym z największych koncernów naftowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prowadzimy działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a także sprzedaży wysokiej jakości produktów naftowych. Produkujemy i dostarczamy m.in. gaz płynny propan-butan (LPG), benzynę bezołowiową, olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe oraz oleje smarowe i asfalty.

Jesteśmy pionowo zintegrowanym producentem paliw i innych produktów ropopochodnych najwyższej jakości, a ponadto dostarczamy wysoko wyspecjalizowane usługi logistyczne i serwisowe. Aspirujemy do roli narodowego lidera innowacyjnych wdrożeń w ramach prowadzonej przez nas działalności podstawowej

Siedziba główna Grupy LOTOS S.A. znajduje się w Gdańsku przy ulicy Elbląskiej 135.

LOTOS w liczbach

W 2017 r. przerobiliśmy
ponad

9,6
mln
ton

ropy naftowej

W 2017 r. nasz całkowity
poziom wydobycia
węglowodorów wyniósł

8,4
mln
boe
33

koncesje na poszukiwanie,
rozpoznanie i wydobycie
węglowodorów ze złóż
morskich

10

koncesji na poszukiwanie,
rozpoznanie i wydobycie
węglowodorów ze złóż
lądowych

493

liczba stacji paliw
działających pod
marką LOTOS

19%

wzrost sprzedaży
krajowej w 2017 r.

Strategia Grupy Kapitałowej

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządzająca rafinerią w Gdańsku), wchodzi na dzień 31.12.2017 roku 17 spółek ze znakiem LOTOS. Dwie z nich mają swoją siedzibę poza terytorium Polski: na Litwie oraz w Norwegii.

W roku 2017 do Grupy Kapitałowej LOTOS dołączyły dwie nowe spółki: LOTOS Upstream oraz LOTOS Vera. LOTOS Upstream ma pełnić rolę spółki holdingowej, która zapewni rozdzielenie funkcji operacyjnych i zarządczych w ramach obszaru poszukiwań i wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS. LOTOS Vera, spółka zależna od LOTOS Lab, ma pełnić rolę spółki celowej dedykowanej do rozwoju innowacyjnych technologii.

Więcej o naszym modelu biznesowym

Lista spółek

Posiadamy koncesje na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie węglowodorów ze złóż morskich (33 koncesje) oraz lądowych (10 koncesji). 74% naszego wydobycia pochodzi z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, reszta ze złóż usytuowanych na Litwie oraz Morzu Bałtyckim. Jako jedyne przedsiębiorstwo w Polsce mamy dostęp do węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego, skąd pochodzi 21% naszego wydobycia. W 2017 r. wydobyliśmy 8,4 mln boe, a potwierdzone rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P (ang. proved and probable) wyniosły 88,2 mln boe.

Nasze produkty i marki są obecne na 82 rynkach

Łącznie działamy na 82 rynkach. Nasze produkty sprzedawane są przede wszystkim w Polsce oraz innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Estonii i Czechach. Asortyment produktów i usług działających pod naszą marką jest bardzo szeroki. Znajdują się wśród nich wysokiej jakości paliwa silnikowe, oferowane m.in. na 493 dogodnie zlokalizowanych w całej Polsce stacjach paliw (w tym 20 tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7), szeroka gama olejów smarowych (np. samochodowych i przemysłowych), różnego rodzaju asfalty drogowe bądź przemysłowe, specjalistyczne paliwo lotnicze JET A1 (sprzedawane przez LOTOS Air-BP Polska), a także sygnowane naszą marką liczne usługi, między innymi logistyczne (świadczone przez LOTOS Kolej) czy ochroniarskie (oferowane przez LOTOS Ochrona).

Lista wszystkich produktów i usług

Mapa naszych stacji paliw

Produkty oferowane przez LOTOS OIL

Produkty oferowane przez LOTOS ASFALT

Odnosimy sukcesy na giełdzie

Grupa LOTOS, jako jednostka dominująca dla grupy kapitałowej, jest spółką akcyjną, której większościowym udziałowcem, posiadającym 53,19% akcji jest Skarb Państwa. Nasze akcje są notowane w indeksie WIG 20, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2005 r. Od 2009 r. jesteśmy też uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych – RESPECT Index na GPW. Ponadto nasze akcje są notowane w segmentach WIG-Paliwa, światowym indeksie MSCI oraz FTSE EM (indeksie Giełdy Londyńskiej dla spółek z rynków wschodzących).

Rok 2017 był dla Grupy Kapitałowej LOTOS bardzo dobry pod względem sprzedaży. Sprzedaż krajowa wzrosła o 19% i jako Grupa osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe (skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o 15,5% przekraczając 24 mld zł, a zysk netto był większy o 64,7 proc. osiągając 1,67 mld zł), czego efektem z kolei były wysokie notowania akcji, których kurs wzrósł z 38,25 zł (kurs zamknięcia 2016 r.) do 57,70 zł pod koniec 2017 r. Dzięki dobrym wynikom istotnie obniżyliśmy poziom zadłużenia i wypłaciliśmy pierwszą od dłuższego czasu dywidendę.

Więcej informacji na temat naszego akcjonariatu

Jesteśmy członkiem wielu organizacji branżowych

Jesteśmy członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji, zarówno tych specjalistycznych zrzeszających podmioty działające w obszarze sektorów paliwowego, energetycznego czy chemicznego, poprzez organizacje biznesowe działające na rzecz rozwoju gospodarczego naszego kraju, po organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i inne organizacje specjalistyczne. Należymy m.in. do Central Europe Energy Partners, Fuels Europe, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Klubu Polskiej Rady Biznesu, United Nations Global Compact (największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju) oraz Pracodawców RP.

Pełna lista organizacji branżowych do pobrania

→ ←