Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

G4-34 G4-38
Grupa kapitałowa

Od lat kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności, wiedząc, że w ten sposób budujemy zwielokrotnioną wartość nie tylko dla LOTOSU i naszych akcjonariuszy, ale dla całego naszego otoczenia i różnorodnych grup interesariuszy.

Czujemy się zobowiązani do tego, by nasz wkład w tworzenie wartości oznaczał więcej, niż gwarancję stabilnego zysku, doskonałość produktów i usług, lub zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Chcemy mieć swój udział w mnożeniu szans rozwoju społecznego, w promowaniu zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego, w rozwijaniu standardów dobrego pracodawcy i partnera biznesowego.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi korzyści wielu beneficjentom, a zarazem jest wysoko oceniane przez ekspertów. W 2017 roku:

  • po raz jedenasty znaleźliśmy się w gronie RESPECT Index – najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponownie spełniliśmy bardzo wysokie wymagania projektu RESPECT i tym samym znaleźliśmy się w prestiżowej grupie 28 firm, które weszły w skład nowego portfela indeksu
  • przystąpiliśmy do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ (SDGs)
  • zajęliśmy 4. miejsce w XI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Zestawienie objęło ponad 200 firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu
  • po raz 5. otrzymaliśmy Złoty Listek CSR w rankingu organizowanym pod patronatem tygodnika Polityka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte
  • zajęliśmy II miejsce w kategorii „Przedsiębiorstwa” i otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe za rok 2016 w konkursie na najlepsze raporty roczne „The Best Annual Report”
  • zostaliśmy uhonorowani zaszczytnym tytułem „Firma Dobrze Widziana” w VIII edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club, pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • otrzymaliśmy nagrodę specjalną w kategorii innowacyjność w ramach rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2016 za innowacyjne podejście do analizy ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych
  • już po raz piąty otrzymaliśmy wyróżnienie „Najbardziej Pożądani Pracodawcy” zajmując czwarte miejsce w branży „Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia”.
→ ←