Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS

G4-3 G4-4
Grupa kapitałowa

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS tworzy pełen łańcuch wartości, od poszukiwania i eksploatacji złóż, przez produkcję, po sprzedaż gotowych produktów i usług.

Segment wydobycia

• portfel aktywów w Norwegii, Polsce i na Litwie

• rezerwy węglowodorów w kategorii 2P:
88,2 mln boe na koniec 2017

• całkowite wydobycie w 2017 roku
– 8,4 mln boe

• średnia dzienne wydobycie w 2017
– 22,9 tys. boe/dzień

• założone w Strategii wydobycie na lata 2019-2022 30-50 tys. boe/dzień

W segmencie wydobycia budujemy wartość
dla otoczenia poprzez:

• wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania
na środowisko

Segment produkcji

• posiadamy jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie rafinerii
w Europie o rocznej mocy przerobowej około 10 mln ton ropy naftowej

• najwyższy w Polsce i jeden z wyższych w Europie Wskaźnik Kompleksowości Nelsona (współczynnik złożoności procesu przeróbczego)

W segmencie produkcji budujemy wartość
dla otoczenia poprzez:

• zapewnianie bezpieczeństwa w otoczeniu
i w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania
na środowisko

Segment handlu

• zarządzanie siecią 493 stacji paliw

• sprzedaż 10 931 tys. ton produktów w 2017 roku

• 31,6% – udział Grupy Kapitałowej LOTOS
w krajowym rynku paliw w 2017 roku

• stale rozwijane produkty i usługi

W segmencie handlu budujemy wartość
dla otoczenia poprzez:

• innowacje produktowe i w sferze usług odpowiadające potrzebom klientów

• stały wzrost jakości doświadczenia przy korzystaniu z naszych produktów i usług

• 80% zadowolonych klientów i I miejsce
w rankingu satysfakcji klientów stacji paliw przeprowadzonym w I połowie 2017 r.

Zarządzamy budowaniem wartości

Budowanie wartości w całym łańcuchu dostaw Grupy Kapitałowej LOTOS wspieramy przez:

  • nasze dążenie do efektywnego wykorzystania aktywów w całym łańcuchu wartości
  • aktywne zarządzanie szansami i ryzykami
  • tworzenie innowacji technologicznych podnoszących konkurencyjność Grupy Kapitałowej LOTOS
  • procesy zapewniające bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego

Zobacz nasz model biznesowy i strategię na lata 2017-2022

Budujemy etyczny łańcuch dostaw

Przy wyborze kontrahentów i kooperantów kierujemy się zasadami etyki. Decydujemy się na współpracę z firmami i organizacjami odpowiedzialnymi społecznie. Dlatego:

  • przeprowadzamy audyty dostawców. Określamy wymagania standardów postępowania dostawców, oceniamy stopień ich wdrożenia i sprawdzamy, jakie podjęli działania doskonalące.
  • W umowach z dostawcami stosujemy klauzule działania zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności, regulujące obszar praw pracowniczych, dbałości o środowisko, brak konfliktu interesów oraz klauzulę antykorupcyjną.

Do naszych głównych dostawców, których wartość zaopatrzenia stanowiła ponad 10% przychodów ze sprzedaży ogółem w 2017 roku, należą:

  • VITOL SA
  • Joint Stock Company Oil Company Rosneft
  • Tatneft

Udział powyższych dostawców w zaopatrzeniu Grupy Kapitałowej LOTOS w nasz podstawowy surowiec, czyli ropę naftową, wyniósł odpowiednio: 25,18%, 24,29% oraz 19,26%.

→ ←