Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Grupa kapitałowa Lotos

Zintegrowany
raport roczny

2017

↓
Mateusz Aleksander Bonca
Prezes Zarządu
Przekazuję Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2017.
Jego treść jest najlepszym potwierdzeniem, że zarówno pod względem osiągniętych wyników finansowych, realizacji działań skupionych wokół konsekwentnego wdrażania strategii firmy na lata 2017-2022, jak i zaangażowania w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, był to dla spółki bardzo owocny okres...
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Rok 2017 był pomyślnym rokiem dla przemysłu naftowego.
Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, w tym znacznie lepsze od oczekiwanych średnioroczne notowania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz skuteczna walka rządu z „szarą strefą” stworzyły koncernom paliwowym szansę rozwoju. Grupa LOTOS w pełni wykorzystała sprzyjające warunki, osiągając w ubiegłym roku rekordowe wyniki finansowe...

Rok 2017

W liczbach

Zysk
netto
1,7
mld
pln
Przychody
ze sprzedaży
24,2
mld
pln
Wartość
akcji
68,8
pln