Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

G4-1 G4-2
Strona główna

Szanowni Państwo,

rok 2017 był pomyślnym rokiem dla przemysłu naftowego. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, w tym znacznie lepsze od oczekiwanych średnioroczne notowania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz skuteczna walka rządu z „szarą strefą” stworzyły koncernom paliwowym szansę rozwoju. Grupa LOTOS w pełni wykorzystała sprzyjające warunki, osiągając w ubiegłym roku rekordowe wyniki finansowe. Dobrą kondycję LOTOSU docenił również rynek kapitałowy, co naturalnie przełożyło się na wzrost kapitalizacji spółki.

Zarządowi Grupy LOTOS udało się znacząco zredukować zadłużenie i poprawić przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. LOTOS po raz pierwszy od dekady wypłacił również swoim akcjonariuszom dywidendę.

W ramach reorganizacji kapitałowej Grupa LOTOS powołała spółkę LOTOS Upstream, która zajmie się zarządzaniem działalnością poszukiwawczo-wydobywczą. To działanie szczególnie istotne dla konsolidacji działalności spółki w tym zakresie oraz wzmocnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Z początkiem 2017 roku LOTOS przystąpił do realizacji założeń strategii na lata 2017-2022, w której stawia na stabilizację finansową i rozwój. Działania Zarządu nadal skupione są wokół tych dwóch obszarów. W ubiegłym roku Grupa LOTOS intensywnie pracowała nad Projektem EFRA – kluczową dla spółki inwestycją pogłębionego przerobu ropy naftowej. Stan zaawansowania prac nad projektem na koniec 2017 roku wynosił 90%.

Co ważne, Grupa LOTOS inwestuje w innowacje. Aby sprostać wyzwaniom rynku, rozwija inicjatywy z obszaru elektromobilności oraz skupia się na kluczowych projektach z zakresu paliw alternatywnych, chcąc osiągnąć pozycję krajowego lidera wdrożeń innowacji. Mam nadzieję, że rok 2018 pozwoli utrzymać imponujące wyniki LOTOSU oraz zapewni spółce możliwość dalszego dynamicznego rozwoju w kluczowych obszarach.

Z wyrazami szacunku,

Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.

→ ←