Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Model biznesowy

G4-2 G4-14
Strategia i model biznesowy

Nasza podstawowa działalność skupia się na:

 • poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów,
 • przerobie ropy naftowej,
 • handlu produktami naftowymi.

w oparciu o procesy:

 • poszukiwanie,
 • wydobycie,
 • produkcja,
 • logistyka pierwotna,
 • sprzedaż i logistyka wtórna,
 • zarządzanie siecią stacji paliw.

Sposób prowadzenia naszej działalności opieramy na założeniach Modelu Tworzenia Wartości. Wyrósł on z gruntownych, realistycznych analiz i długoterminowych prognoz światowego rynku ropy, dzięki czemu gwarantuje nam stabilny i bezpieczny rozwój w latach 2017-2022.

Budowanie wartości w całym łańcuchu dostaw Grupy Kapitałowej LOTOS wspieramy przez:

 • dążenie do efektywnego wykorzystania aktywów w całym łańcuchu wartości
 • tworzenie innowacji technologicznych podnoszących naszą konkurencyjność
 • procesy zapewniające bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego

Jednocześnie dążymy do poprawy efektywności poprzez optymalizację procesów rafineryjnych i logistycznych.

Nasz Model Tworzenia Wartości

 

Najedź na wybrany obszar i zobacz jak tworzymy wartość

Dlaczego jesteśmy odpowiedzialni?

SEGMENT
RAFINERYJNY

Dbałość o bezpieczeństwo procesów z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu i w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Stałe i systematyczne działania zmniejszające negatywny wpływ na środowisko.

SEGMENT
HANDLOWY

Produkty zaspokajające potrzeby klientów i kontrahentów, których sprzedaż generuje przychód pozwalający na rozwój firmy i generowanie przepływów finansowych. Systematyczny, oparty na szczegółowych analizach biznesowych rozwój sieci stacji paliw z uwzględnieniem dbałości o jakoś produktu i satysfakcję klientów. Pożądany i wiarygodny partner

Dlaczego jesteśmy efektywni?

SEGMENT
WYDOBYWCZY

Zapewnienie zbilansowanej i zdywersyfikowanej struktury portfela aktywów upstream oraz budowa bazy zasobowej zapewniającej kontynuację działalności w długim terminie. Zapewnienie wysokiej dostępności produkcyjnej złóż, z dotrzymaniem rygorystycznych norm bezpieczeństwa, środowiskowych oraz wynikających z prawa.

SEGMENT
RAFINERYJNY

Aktywne budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez maksymalizację efektywności produkcyjnej spółki.

SEGMENT
HANDLOWY

Rozwój usług wspierających.

Dlaczego jesteśmy innowacyjni?

SEGMENT
RAFINERYJNY

Rozwój wiedzy i kompetencji pracowników poprzez tworzenie innowacyjnej kultury pracy i systematyczne angażowanie pracowników w poszukiwanie efektywności w ich codziennej pracy.

Dlaczego jesteśmy bezpieczni?

SEGMENT
WYDOBYWCZY

Zapewnienie zbilansowanej i zdywersyfikowanej struktury portfela aktywów upstream oraz budowa bazy zasobowej zapewniającej kontynuację działalności w długim terminie. Zapewnienie wysokiej dostępności produkcyjnej złóż, z dotrzymaniem rygorystycznych norm bezpieczeństwa, środowiskowych oraz wynikających z prawa.

SEGMENT
RAFINERYJNY

Dbałość o bezpieczeństwo procesów z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu i w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Stałe i systematyczne działania zmniejszające negatywny wpływ na środowisko.

Dlaczego jesteśmy skuteczni w tym obszarze?

• Współpraca z największymi graczami w regionie (Norwegia)
• Dobra znajomość obszaru geograficznego Szelfu Bałtyckiego i Norweskiego
• Posiadane kompetencje w zakresie wiercenia i eksploatacji
• Doświadczanie i status operatora na rynku norweskim
• Współpraca z silnymi doświadczonymi partnerami o międzynarodowym zasięgu działania

Dlaczego jesteśmy skuteczni w tym obszarze?

• Dysponujemy nowoczesnymi i zaawansowanymi technologicznie instalacjami. Grupa LOTOS S.A. posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie
• Posiadanie, zgodnie z szacunkami własnymi Spółki, najwyższego w Polsce i jednego z wyższych w Europie Wskaźnika Kompleksowości Nelsona (współczynnika złożoności procesu przeróbczego)
• Konfiguracja technologiczna rafinerii w połączeniu z jej atutami lokalizacyjnymi pozwalają na elastyczny dobór gatunków ropy naftowej, co umożliwia uzyskiwanie zmiennych ilości poszczególnych grup wyrobów gotowych, a dzięki temu dopasowanie produkcji do struktury popytu na polskim rynku i możliwości eksportowych

Dlaczego jesteśmy skuteczni w tym obszarze?

Grupa Kapitałowa LOTOS zarządza siecią 493 dogodnie zlokalizowanych stacji paliw w całym kraju. Jesteśmy liderem na perspektywicznym rynku MOP – w ramach sieci funkcjonuje 20 tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz przy drogach ekspresowych S3 oraz S7

Czemu służy Model Tworzenia Wartości?

Nasza działalność w każdym ogniwie łańcucha wartości, od rozpoznawania złóż do udostępniania naszych produktów i usług klientom jest podporządkowana idei zrównoważonego rozwoju i zgodności z polityką bezpieczeństwa energetycznego.

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasze działania mogą wywierać na ludzi, środowisko naturalne, czy gospodarkę. Świadomie zarządzamy tym wpływem, uwzględniając wzajemne szanse i zagrożenia pomiędzy naszą działalnością i otoczeniem. Inwestujemy w zrównoważony rozwój LOTOSU oraz otoczenia, w jakim działamy, na każdym kroku dbając o wzrost wartości firmy, który przełoży się na korzyści dla naszych interesariuszy.

Grupa Kapitałowa LOTOS działa w trzech segmentach biznesowych, budujących pełen łańcuch tworzenia wartości – od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów.

poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu
Segment wydobywczy

Tworzenie wartości
realizowane poprzez etap „poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu” w segmencie wydobywczym

produkcja
Segment rafineryjny

Dodawanie wartości
realizowane poprzez etap „produkcja i handel” w segmentach rafineryjnym i handlowym

Sprzedaż i logistyka
Segment handlowy

Uzyskiwanie zwrotu z poczynionych inwestycji, czyli tzw. „spieniężanie”
realizowane poprzez etap „sprzedaż i logistyka” w segmencie handlowym

 

Segment wydobywczy
Obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Realizacja działań w obszarze eksploracji, a później też wydobycia zapewnia spółce możliwość dywersyfikacji przychodów i optymalizacji całkowitej marży w prowadzonej działalności, zmniejszając jednocześnie zależność od cyklów koniunkturalnych w poszczególnych segmentach rynku. Pozyskiwanie nowych koncesji wydobywczych jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej.
Segment rafineryjny
Aktywność w tym segmencie rozpoczyna się od przetworzenia wydobytych węglowodorów w półprodukt gotowy do poddania dalszym procesom. Te działania to jeden z kluczowych momentów przemiany kapitału produkcyjnego, po którym spółka dysponuje produktem gotowym do sprzedaży. Grupa LOTOS S.A. posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie.
Segment handlowy
Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działalność handlową w kraju, sprzedając produkty koncernom zagranicznym oraz eksportuje drogą morską i lądową. Spółki prowadzą produkcję i sprzedaż na rzecz poszczególnych branż: paliwowej, olejowej i asfaltowej. Produkty Grupy Kapitałowej LOTOS są dostępne w całej Polsce i zagranicą. Spółka ma czołową pozycję na krajowym rynku asfaltów drogowych.
→ ←