Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Plany na przyszłość

G4-2 G4-14
Strategia i model biznesowy
Obszar
wydobywczy

Obszar
produkcji

Obszar
handlu
detalicznego

Inteligentne obiekty wektorowe
Innowacje

W najbliższych latach przeprowadzimy optymalizację struktury finansowania. Będziemy sukcesywnie budować zdrowy i zbilansowany portfel aktywów na bazie znanych dziś projektów inwestycyjnych. Zamierzamy zwiększyć zaangażowanie w zagospodarowanie złóż, uzupełniać portfel aktywów wydobywczych w oparciu o szanse rynkowe oraz ograniczać udział koncesji dotyczących złóż będących w dojrzałej fazie wydobycia, w całym portfelu aktywów.

Obok rozwoju organicznego, planujemy aktywnie korzystać z okazji inwestycyjnych dostępnych na rynku i uzupełniać portfel w oparciu o zakup nowych atrakcyjnych aktywów.
Istotnym elementem naszych działań jest budowa silnej pozycji wokół istniejących hubów Sleipner i Heimdal, a także budowa nowych hubów np. w obszarze na północ od Heimdal.

Dążymy do maksymalizacji wydobycia z aktualnie produkujących złóż, efektywnego zagospodarowania nowych złóż przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury w opcji tzw. fast-track, wydłużenia cyklu życia hubu i odsunięcia w czasie zobowiązań związanych
z likwidacją infrastruktury produkcyjnej. W ramach realizacji strategii hubowej współpracujemy z doświadczonymi operatorami Statoil oraz AkerBP, co zapewnia nam wysoką efektywność działań.

Głównym kierunkiem rozwoju naszej działalności wydobywczej będą obszary Morza Północnego, zarówno w ramach Szelfu Norweskiego jak i Brytyjskiego, a także region Basenu Bałtyckiego (Morze Bałtyckie, koncesje lądowe w Polsce i na Litwie).

Całkowite nakłady inwestycyjne przewidziane w Strategii Grupy LOTOS na rozwój zdefiniowanych projektów wydobywczych to 3 mld zł w okresie 2017–2022. Dodatkowo, Strategia przewiduje możliwość alokacji dodatkowych środków z puli 3,3 mld PLN do podziału między Segmenty na nowe projekty rozwojowe w perspektywie po roku 2018.

Zamierzamy utrzymać przewagę technologiczną w regionie Europy Centralnej i konkurować w dziedzinie innowacji. Realizujemy program inwestycyjny Projekt EFRA. Analizujemy też trzy potencjalne kierunki budowania dalszej przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwijane aktywa rafineryjne.
Planujemy zoptymalizować procesy obsługi klienta i sprzedaży, zrewitalizować program lojalnościowy oraz wprowadzić nowatorskie produkty i usługi jednocześnie doskonaląc obecne usługi. Dążymy do uzyskania pozycji lidera we wdrażaniu paliw nowej generacji (CNG, LNG, prąd elektryczny, wodór) w ramach projektu LOTOS Energy Hub.
Będziemy rozwijać nowe modele współpracy z jednostkami badawczymi i start-upami, tworząc wspólne agendy badawcze oraz fundusz na wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Nakłady inwestycyjne na lata 2017–2022:

  • 2,0 mld zł przeznaczone na projekty już realizowane,
  • 4,1 mld zł zarezerwowane na projekty przygotowane, lecz znajdujące się przed ostateczną decyzją inwestycyjną (głównie w segmencie wydobywczym),
  • 3,3 mld zł planowane jako dodatkowe nakłady inwestycyjne po roku 2018 – na alternatywne projekty, których ostateczny wybór nastąpi w roku 2018 na podstawie parametrów ekonomicznych oraz rozwoju sytuacji rynkowej.
→ ←