Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS

G4-34 G4-38
Zrównoważony rozwój

Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się prowadzeniem działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Jako Grupa Kapitałowa LOTOS poczuwamy się do odpowiedzialności za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.

Cztery naczelne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to:

CZYSTOŚĆZobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz deklaracja etycznej i uczciwej konkurencji, a także przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka

OTWARTOŚĆStosunek Grupy Kapitałowej LOTOS do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi

INNOWACYJNOŚĆŚwiadome działanie ukierunkowane na: uzyskanie korzyści biznesowej, przewagi konkurencyjnej, zrównoważony rozwój lub rozwiązanie istotnych problemów społecznych lub środowiskowych

ODPOWIEDZIALNOŚĆPostawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego, kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie

→ ←