Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Interesariusze GK LOTOS

G4-34 G4-38
Zrównoważony rozwój

Wszyscy interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS wywierają wpływ na to, w jakim stopniu uda nam się wytworzyć wartość ekonomiczną, a także wartość dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Dlatego dążymy do budowania trwałych dwustronnych relacji z wszystkimi grupami naszych interesariuszy. W procesie podejmowania decyzji, które ich dotyczą, zawsze bierzemy pod uwagę ich korzyść. Pozostajemy w ciągłym dialogu z naszym otoczeniem, dostosowując metody jego prowadzenia do każdej z grup interesariuszy. Nadrzędnym celem dialogu jest wypracowywanie rozwiązań, które i nam, i naszym interesariuszom pozwolą na czerpanie długofalowych korzyści. Kluczem do sukcesu jest jak najlepsze rozpoznanie ich rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. Udaje nam się je skutecznie diagnozować m.in. poprzez:

 • systematyczne badanie satysfakcji klientów i kontrahentów Zobacz jak w 2017 oceniali nas klienci i kontrahenci
 • regularna wymiana informacji z uczestnikami rynku kapitałowego, z wykorzystaniem serwisu Relacji Inwestorskich, a także podczas organizowanego Road Show,
 • zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem kontakty z regulatorami i organizacjami kontrolnymi i monitorującymi,
 • dialog z pracownikami, w ramach bieżącej pracy a także z wykorzystaniem związków zawodowych, czy regularnego mierzenia ich satysfakcji z pracy.

Kluczowych interesariuszy identyfikujemy w oparciu o zakres wpływu, jaki na nas wywierają i to, jak nasza działalność oddziałuje na nich.

W naszym otoczeniu wewnętrznym kluczowymi interesariuszami są:

 • pracownicy,
 • spółki grupy kapitałowej,
 • organizacje związkowe,
 • Rada Pracowników.

Nasze otoczeniu społeczne tworzą przede wszystkim:

 • społeczności lokalne,
 • organizacje pozarządowe,
 • administracja rządowa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytuty naukowo-badawcze i ośrodki edukacyjne,
 • organizacje pracodawców,
 • środowisko naturalne,
 • potencjalni pracownicy,
 • media.

W naszym otoczeniu rynkowym na szczególną uwagę zasługują:

 • wykonawcy i podwykonawcy,
 • dostawcy,
 • odbiorcy i klienci,
 • uczestnicy rynku kapitałowego,
 • partnerzy biznesowi,
 • firmy konkurencyjne,
 • organizacje branżowe i instytucje międzynarodowe,
 • organizacje kontrolne i monitorujące.
→ ←