Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Dane finansowe
  31 mar 1330 cze 1330 wrz 1331 gru 1331 mar 1430 cze 1430 wrz 1431 gru 1431 mar 1530 cze 1530 wrz 1531 gru 1531 mar 1630 cze 1630 wrz 1631 gru 1631 mar 1730 cze 1730 wrz 1731 gru 17
Aktywamln zł19 932,120 249,919 961,020 284,819 652,619 633,619 935,118 947,218 973,719 625,618 847,619 169,318 539,719 091,419 753,419 326,319 649,219 636,320 473,221 171,2
Aktywa trwałemln zł11 796,311 618,611 556,211 979,912 260,411 917,412 007,511 781,911 787,411 729,411 636,312 437,712 439,212 474,412 434,612 330,712 208,812 338,212 475,312 462,1
Aktywa obrotowe, z tego:mln zł8 134,28 621,68 393,68 304,17 391,47 715,97 925,67 154,97 179,27 889,17 204,56 723,26 091,96 607,77 309,56 995,17 440,47 298,17 997,98 709,1
Zapasymln zł5 747,85 801,95 404,95 728,94 703,05 073,74 911,23 917,13 984,04 535,13 877,73 235,82 884,93 323,23 053,93 333,63 700,63 343,13 261,83 559,6
Należności z tytułu dostaw i usługmln zł1 581,11 950,42 257,81 591,71 889,51 644,22 112,11 406,51 444,01 611,51 445,51 550,91 538,91 944,32 323,32 251,71 975,22 208,82 646,22 677,0
Pozostałe aktywa krótkoterminowemln zł347,0423,7264,4337,1390,6447,6403,41 419,1419,2963,1966,2856,3856,6722,8605,0577,2663,0549,8424,6388,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalentymln zł285,1345,9306,3495,8336,0441,8404,0348,21 255,2703,9741,4859,7640,0585,81 276,9744,6999,51 047,21 529,51 920,7
Aktywa przeznaczone do sprzedażymln zł1,69,711,20,80,80,32,010,47,17,16,88,48,69,39,30,50,00,00,00,0
Kapitał własny i zobowiązaniamln zł19 932,120 249,919 961,020 284,819 652,619 633,619 935,118 947,218 973,619 625,618 847,619 169,318 539,719 085,219 753,419 326,319 649,219 636,320 473,221 171,2
Kapitał podstawowymln zł129,9129,9129,9129,9129,9129,9129,9184,9184,9184,9184,9184,9184,9184,9184,9184,9184,9184,9184,9184,9
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcjimln zł1 311,31 311,31 311,31 311,31 311,31 311,31 311,32 229,62 228,82 228,32 228,32 228,32 228,32 228,32 228,32 228,32 228,32 228,32 228,32 228,3
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnychmln zł-217,5-281,1-60,961,036,624,3-220,7-412,5-686,9-628,4-617,7-700,9-565,9-728,3-602,3-812,8-620,4-424,7-372,2-225,2
Zyski zatrzymanemln zł7 476,27 350,17 687,47 666,87 634,57 512,07 476,96 191,06 089,66 568,26 319,05 928,56 034,56 260,36 640,26 945,57 356,37 328,97 947,78 432,2
Różnice kursowe z przeliczeniamln zł49,955,935,320,325,220,224,365,362,165,666,671,367,071,366,264,977,987,177,392,2
Kapitał własny akcjon. Jednostki Dominującejmln zł8 749,88 566,19 103,09 189,39 137,58 997,78 721,78 258,37 878,58 418,68 181,17 712,17 948,88 016,58 517,38 610,99 227,09 404,510 066,010 712,4
Udziały niekontrolującemln zł0,40,40,30,30,30,20,20,20,20,20,20,10,10,10,10,10,10,10,10,1
Kapitał własny razemmln zł8 750,28 566,59 103,39 189,69 137,88 997,98 721,98 258,57 878,78 418,88 181,37 712,27 948,98 016,68 517,48 610,99 227,19 404,610 066,110 712,5
Zobowiązania, z tego:mln zł11 181,911 683,410 857,711 095,210 514,810 635,711 213,210 688,711 094,911 206,810 666,311 457,110 590,811 068,611 236,010 715,410 422,110 231,710 407,110 458,7
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowemln zł4 858,24 851,14 502,04 496,24 565,54 326,24 464,54 495,64 759,94 560,84 435,14 454,54 157,84 216,64 023,83 980,63 908,13 488,53 338,72 738,3
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowemln zł1 793,81 610,61 535,91 715,21 766,92 135,02 040,22 168,12 210,42 265,22 163,12 544,82 290,61 900,51 711,41 576,71 974,71 681,71 526,11 687,6
Dług i kapitał zaangażowany*
Dług finansowymln zł6 652,06 461,76 037,96 211,46 332,46 461,26 504,76 663,76 970,36 826,06 598,26 999,36 448,46 117,15 735,25 557,35 882,85 170,24 864,84 425,9
Dług nettomln zł6 366,96 115,85 731,65 715,65 996,46 019,46 100,76 315,55 715,16 122,15 856,86 139,65 808,45 531,34 458,34 812,74 883,34 123,03 335,32 505,2
Kapitał zaangażowanymln zł15 117,114 682,314 834,914 905,215 134,215 017,314 822,614 574,013 593,814 540,914 038,113 851,813 757,313 547,912 975,713 423,614 110,413 527,613 401,413 217,7
→ ←