Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów – narastająco

Dane finansowe
  3m 136m 139m 1320133m 146m 149m 1420143m 156m 159m 1520153m 166m 169m 1620163m 176m 179m 172017
Przychody ze sprzedażymln zł7 168,713 274,921 062,328 559,27 177,014 376,321 926,128 501,95 131,511 773,217 483,722 709,43 935,98 904,914 565,020 931,15 447,310 902,217 164,724 185,6
Koszt własny sprzedażymln zł-6 828,1-12 773,5-19 814,5-26 878,9-6 795,1-13 445,6-20 447,0-27 466,6-4 480,4-10 116,6-15 305,8-20 249,0-3 393,5-7 316,3-12 106,3-17 215,7-4 485,0-9 366,5-14 430,6-20 194,1
Zysk na sprzedażymln zł340,6501,41 247,81 680,3381,9930,71 479,11 035,3651,11 656,62 177,92 460,4542,41 588,62 458,73 715,4962,31 535,72 734,13 991,5
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmymln zł0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Koszty sprzedażymln zł-251,6-509,8-812,6-1 106,2-267,9-559,4-847,4-1 162,1-292,3-617,9-941,5-1 284,9-304,0-624,1-959,2-1 291,1-285,0-583,4-913,9-1 252,3
Koszty ogólnego zarządumln zł-108,7-198,2-301,7-429,2-101,0-215,0-329,1-447,0-108,8-225,2-331,2-459,1-106,9-210,7-314,1-425,9-109,0-215,0-328,1-450,0
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnejmln zł-6,480,280,38,24,3-554,0-620,7-819,217,722,9-162,4-293,06,3-65,5-65,4-143,78,212,113,8-60,7
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta)mln zł0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Utrata kontroli nad jednostką zależnąmln zł0,00,00,013,50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Zysk/(Strata) operacyjnymln zł-26,1-126,4213,8166,617,3-397,7-318,1-1 393,0267,7836,4742,8423,4137,8688,311201 854,7576,5749,41 505,92 228,5
Zysk/(Strata) na działalności finansowejmln zł-196,2-263,1-223,8-207,1-38,1-128,8-303,9-706,3-377,1-349,3-520,5-587,646,8-104,6-42,6-278,248,5143,1204,0216,0
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własnościmln zł1,7-3,64,3-18,2-0,3-0,51,0-24,4-0,6-0,9-1,1-31,10,51,32,62,90,31,22,83,2
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniemmln zł-220,6-393,1-5,7-58,7-21,1-527,0-621,0-2 123,7-109,4486,2221,2-195,3185,1585,01 080,01 579,4625,3893,71 712,72 447,7
Podatek dochodowymln zł73,3119,769,598,1-11,3372,1431,1657,38,6-109,0-93,2-68,0-79,1-253,2-368,3-564,2-214,4-325,4-525,6-775,9
Zysk/(Strata) nettomln zł-147,3-273,463,839,4-32,4-154,9-189,9-1 466,4-101,4377,2128,0-263,3106,0331,8711,71 015,2410,9568,31 187,11 671,8
- przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującejmln zł-147,3-273,463,839,4-32,4-154,9-189,9-1 466,3-101,4377,2128,0-263,3106,0331,8711,71 015,2410,9568,31 187,11 671,8
- przypadający udziałom niekontrolującymmln zł0,00,00,00,00,00,00,0-0,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
0,00,0
Inne całkowite dochody/(straty)mln zł-164,7-222,3-22,784,0-19,4-36,7-277,8-435,8-277,5-215,6-203,9-281,6130,7-27,493,6-116,5205,3410,3453,0614,7
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznychmln zł16,022,01,4-13,75,10,04,045,1-3,20,2-75,96,0-4,30,0-5,0-6,312,922,112,427,2
- zabezpieczenia przepływów pieniężnychmln zł-223,1-301,6-29,8120,8-30,2-45,3-347,9-584,7-338,7-266,5-75,9-356,0166,7-33,9121,7-138,2237,5479,2543,9725,4
- podatek dochodowy od innych całkowitych dochodówmln zł42,457,35,7-22,95,78,666,1112,864,450,70,066,2-31,76,5-23,126,3-45,1-91,0-103,3-137,8
- pozostałemln zł0,00,00,0-0,20,00,00,0-9,00,00,00,02,20001,70,00,00,0-0,1
Akcyza i opłata paliwowa
Akcyza i opłata paliwowamln zł1 953,54 238,86 747,39 074,52 062,84 320,76 694,28 917,42 005,44 112,26 481,78 792,72 071,24 385,37 036,89 631,02 531,95 431,28 747,511 799,9
EBITDA
Amortyzacjamln zł166,8325,7480,4642,5214,3386,9590,8808,9177,8364,3540,3714,5262,5522,2760,21 067,9226,6437,3639,4844,3
EBITDAmln zł140,7199,3694,2809,1231,6-10,8272,7-584,1445,51 200,71 283,11 137,9400,31 210,51 880,22 922,6803,11 186,72 145,33 072,8
Efekt LIFOmln zł155,3241,6296,9376,656,046,598,8962,115,0-45,6272,4278,7192,2180,2163,077,1-122,814,526,6-171,0
EBITDA wg LIFOmln zł296,0440,9991,11 185,7287,635,7371,5378,0460,51 155,11 555,51 416,6592,51 390,72 043,22 999,7680,31 201,22 171,92 901,8
→ ←