Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – kwartalnie

Dane finansowe
  1Q132Q133Q134Q131Q142Q143Q144Q141Q152Q153Q154Q151Q162Q163Q164Q161Q172Q173Q173Q174Q17
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł505,1384,8195,6330,8252,7101,7575,5450,6321,4199,9564,4402,4316,9633,11 176,5527,4145,5724,21 243,11 013,71 013,7
Zysk/(Strata) nettomln zł(147,3)(126,1)337,2(24,4)(32,4)(122,5)(35,0)(1 276,5)(101,4)478,6-249,2(391,3)106,0225,8379,9303,5410,9157,4618,8484,7484,7
Amortyzacjamln zł166,8158,9154,8162,0214,3172,6203,9218,1177,8186,5176,0174,3262,5259,7238,0307,7226,6210,7202,1204,9204,9
Odsetki i dywidendy zapłacone nettomln zł45,746,948,030,046,544,341,036,437,043,543,254,056,330,947,640,240,836,336,832,332,3
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowychmln zł82,1(15,4)(101,2)(78,4)11,79,872,2104,194,5(36,3)-53,4(83,6)(33,1)73,1(59,7)53,2(95,4)(106,4)(30,2)(82,1)(82,1)
Pozostałemln zł(28,3)(70,6)20,999,3(38,9)210,5(6,9)334,4160,870,7119,7192,8(26,0)241,457,8424,8190,2110,585,1201,2201,2
Zmiana w pozycjach kapitału pracującegomln zł386,1391,1(264,1)142,351,5(213,0)300,31 034,1(47,3)(543,1)528,1456,2-48,8-197,8512,9-602-627,6315,7330,5172,7172,7
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł(196,5)(138,5)(107,4)(488,7)(477,2)(145,0)(141,5)(145,0)(643,4)(165,7)(134,2)(218,7)(1 250,0)813,5(190,4)(376,3)(447,6)(381,6)(275,3)(344,2)(344,2)
Środki pieniężne netto z działalności finansowejmln zł(80,5)(76,8)(60,7)(25,8)219,9(220,5)(253,6)(220,5)818,6(212,0)(265,7)(226,1)(104,5)(175,1)(249,8)(672,0)259,5(141,1)(322,9)(278,2)(278,2)
Zmiana stanu środków pieniężnych nettomln zł241,2179,77,4(188,5)(5,0)(261,5)181,9(261,5)493,5(173,6)162,5(37,5)(1 046,6)1 279,0728,5(508,2)(44,1)200,3642,5391,1391,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresumln zł(1,7)178,0185,4(3,1)(8,1)(269,6)(87,7)(269,6)326,8153,2315,6278,1(768,5)510,51 239,0730,8686,7887,01 529,51 920,61 920,6
→ ←