Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów – kwartalnie

Dane finansowe
  1kw 132kw 133kw 134kw 131kw 142kw 143kw 144kw 141kw 152kw153kw 154kw 151kw 162kw 163kw 164kw 161kw 172kw 173kw 174kw 17
Przychody ze sprzedażymln zł7 168,76 106,27 787,47 496,87 177,07 199,37 549,86 575,85 131,56 641,85 710,45 225,83 935,94 969,05 660,06 366,15 447,35 454,96 262,67 020,9
Koszt własny sprzedażymln zł-6 828,1-5 945,4-7 041,0-7 064,3-6 795,1-6 650,5-7 001,4-7 019,6-4 480,4-5 636,2-5 189,2-4 943,3-3 393,5-3 922,7-4 790,0-5 109,4-4 485,0-4 881,5-5 064,2-5 763,4
Zysk na sprzedażymln zł340,6160,8746,4432,5381,9548,8548,4-443,8651,11 005,6521,2282,5542,41 046,3870,01 256,7962,3573,41 198,41 257,5
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmymln zł0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Koszty sprzedażymln zł-251,6-258,2-302,8-293,6-267,9-291,5-287,9-314,7-292,3-325,6-323,5-343,4-304,0-320,1-335,1-331,9-285,0-298,4-330,6-338,4
Koszty ogólnego zarządumln zł-108,7-89,5-103,5-127,5-101,0-114,0-114,2-117,9-108,8-116,5-106,0-127,9-106,9-103,8-103,3-111,7-109,0-106,0-113,0-121,9
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnejmln zł-6,486,60,1-72,14,3-558,3-66,7-198,517,75,2-185,3-130,66,3-71,80,1-78,58,23,91,7-74,5
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta)mln zł0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Utrata kontroli nad jednostką zależnąmln zł0,00,00,013,50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Zysk/(Strata) operacyjnymln zł-26,1-100,3340,2-47,217,3-415,079,6-1 074,9267,7568,7-93,6-319,4137,8550,6431,7734,6576,5172,9756,5722,7
Zysk/(Strata) na działalności finansowejmln zł-196,2-66,939,316,7-38,1-90,8-175,1-402,3-377,127,7-171,2-67,146,8-151,562,1-235,648,594,660,911,9
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własnościmln zł1,7-5,37,9-22,4-0,3-0,11,5-25,4-0,6-0,2-0,1-30,00,50,81,30,30,30,91,60,4
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniemmln zł-220,6-172,5387,4-52,9-20,8-505,9-94,0-1 502,6-109,4596,2-264,9-416,5185,1399,9495,1499,3625,3268,4819,0735,0
Podatek dochodowymln zł73,346,4-50,228,5-11,3383,459,0226,28,6-117,615,725,2-79,1-174,1-115,2-195,8-214,4-110,9-200,2-250,3
Zysk/(Strata) nettomln zł-147,3-126,1337,2-24,4-32,4-122,5-35,0-1 276,4-101,4478,6-249,2-391,3106,0225,8379,9303,5410,9157,5618,8484,7
- przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującejmln zł-147,3-126,1337,2-24,4-32,4-122,5-35,0-1 276,4-101,4478,6-249,2-391,3106,0225,8379,9303,5410,9157,5618,8484,7
- przypadający udziałom niekontrolującymmln zł0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
0,00,0
Inne całkowite dochody/(straty)mln zł-164,7-57,6199,6106,8-19,4-17,3-241,1-158,0-277,562,011,7-77,7130,7-158,2121,0-210,1205,3205,042,7161,7
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznychmln zł16,06,0-20,6-15,05,1-5,14,041,1-3,23,41,04,7-4,34,3-5,0-1,312,99,2-9,714,8
- zabezpieczenia przepływów pieniężnychmln zł-223,1-78,5271,8150,5-30,2-15,1-302,6-236,8-338,772,313,2-102,6166,7-200,6155,6-259,9237,5241,764,7181,5
- podatek dochodowy od innych całkowitych dochodówmln zł42,414,9-51,6-28,55,72,957,546,764,4-13,7-2,518,0-31,738,1-29,649,4-45,1-45,9-12,3-34,5
- pozostałemln zł0,00,00,0-9,00,00,00,02,20,00,00,01,70,00,00,0-0,1
Akcyza i opłata paliwowa
Akcyza i opłata paliwowamln zł1 953,52 285,32 508,52 327,22 062,82 257,92 373,52 223,22 005,44 112,26 481,78 792,72 071,22 314,12 651,52 594,22 531,95 431,28 747,511 799,9
EBITDA
Amortyzacjamln zł166,8158,9154,7162,1214,3172,6203,9218,1177,8186,5176,0174,2262,5259,7238,0307,7226,6210,7202,2204,8
EBITDAmln zł140,758,6494,9114,9231,6-242,4283,5-856,8445,5755,282,4-145,2400,3810,3669,71 042,3803,1383,6958,7927,5
Efekt LIFOmln zł155,386,355,379,756,0-9,552,3863,315,0-60,6318,06,2192,2-12,0-17,2-85,9-122,8137,312,1-198,0
EBITDA wg LIFOmln zł296,0144,9550,2194,6287,6-251,9335,86,5460,5694,6400,4-139,0592,5798,3652,5956,4680,3520,9970,8754,0
→ ←