Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – narastająco

Dane finansowe
  3m 136m 139m 1320133m 146m 149m 1420143m 156m 159m 1520153m 166m 169m 1620163m 176m 179m 172017
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł505,1889,91 085,51 416,3252,7354,4929,91 380,5321,4521,31 085,71 488,1319,2950,02 126,52 653,9145,5869,72 112,83 126,5
Zysk/(Strata) nettomln zł(147,3)(273,4)63,839,4(32,4)(154,9)(189,9)(1 466,4)(101,4)377,2128,0(263,3)106,0331,8711,71 015,2410,9568,31 187,11 671,8
Amortyzacjamln zł166,8325,7480,5642,5214,3386,9590,8808,9177,8364,3540,3714,6262,5522,2760,21 067,9226,6437,3639,4844,3
Odsetki i dywidendy zapłacone nettomln zł45,792,6140,6170,646,590,8131,8168,237,080,5123,7177,756,387,2134,8175,040,877,1113,9146,2
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowychmln zł82,166,7(34,5)(112,9)11,721,593,7197,894,558,24,8(78,8)(33,1)40,0(19,7)33,5(95,4)(201,8)(232,0)(314,1)
Pozostałemln zł(28,3)(98,9)(78,0)21,3(38,9)171,6164,7499,1160,8231,5351,2544,0(26,0)215,4273,2698,0190,2300,7385,8587,0
Zmiana w pozycjach kapitału pracującegomln zł386,1777,2513,1655,451,5(161,5)138,81 172,9(47,3)(590,4)-62,3393,9(48,8)(246,6)266,3(335,7)(627,6)(311,9)18,6191,3
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł(196,5)(335,0)(442,4)(931,1)(477,2)(622,2)(763,7)(958,3)(643,4)(809,1)(943,3)(1 162,0)(191,3)(436,5)(626,9)(1 003,2)(447,6)(829,2)(1 104,5)(1 448,7)
Środki pieniężne netto z działalności finansowejmln zł(80,5)(157,3)(218,0)(243,8)219,9(0,6)(254,2)(597,3)818,6606,6340,8114,7(104,5)(279,6)(529,4)(1 201,4)259,5118,4(204,5)(482,7)
Zmiana stanu środków pieniężnych nettomln zł241,2420,9428,3239,8(5,0)(266,5)(84,6)(163,6)493,5319,9482,3444,8(1 046,6)232,4960,9452,7(44,1)156,2798,71 189,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresumln zł(1,7)178,0185,4(3,1)(8,1)(269,6)(87,7)(166,7)326,8153,2315,6278,1(768,5)510,51 239,0730,8686,7887,01 529,51 920,6
→ ←