Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Kapitał intelektualny

Podsumowanie 2017

Napędzają nas innowacje

Innowacyjne podejście do biznesu i jego rozwoju pomaga nam odpowiadać na wyzwania rynkowe i buduje naszą przewagę konkurencyjną, gwarantując wysoką jakość oferowanych przez nas produktów i usług. Innowacyjne myślenie dotyczy każdego z etapów naszej działalności. Na etapie wydobycia i produkcji inwestujemy w nowoczesne technologie, wchodzimy na nowe rynki produktowe i rozszerzamy ofertę firmy. Natomiast na poziomie handlu optymalizujemy sieć detaliczną i wprowadzamy nowatorskie produkty i usługi. Nasza rafineria w Gdańsku jest jednym z najmłodszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz przyjaznych ekologicznie kompleksów rafineryjnych w Europie.

Inicjatywy wspierające naszą innowacyjność:

SPÓŁKA LOTOS VERA
realizuje innowacyjne i rozwojowe dla Grupy Kapitałowej projekty badawcze
FUNDUSZ CORPORATE VENTURE CAPITAL
nowo powstający fundusz o wartości 40–50 mln EURO, w ramach którego chcemy finansować przedsięwzięcia innowacyjne, związane z rozwojem kluczowych biznesów Grupy Kapitałowej LOTOS
PROJEKT EFRA
w naszej rafinerii w Gdańsku wdrażamy najnowocześniejszą instalację opóźnionego koksowania, która usprawni proces przerobu ropy
PROGRAM WSPIERANIA INNOWACYJNOŚĆI
wewnętrzny program GK LOTOS, który wspiera zarządzanie kapitałem intelektualnym i innowacyjnym potencjałem naszych pracowników

Alternatywa dla benzyny

Prowadzimy badania nad paliwami alternatywnymi, takimi jak wodór i biopaliwa, badamy możliwość rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych, magazynów energii, m.in. możliwości magazynowania i zastosowania wodoru w transporcie drogowym. Aktywnie działamy też na rzecz rozwoju elektromobilności. W tym roku stworzymy 12 punktów szybkiego ładowania pojazdów energią elektryczną przy stacjach zlokalizowanych na trasie Warszawa–Trójmiasto. W najbliższej przyszłości planujemy instalację podobnych urządzeń na 38 kolejnych stacjach.

Poza tym modernizujemy nasze stacje paliw, tak by z jednej strony były bardziej przyjazne dla naszych klientów, z drugiej dla środowiska. W tym celu m.in. modernizujemy infrastrukturę wokół stacji i poddajemy testom stanowiska szybkiej obsługi klientów, pozwalające na zapłacenie za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze.

Pracujemy nad ideą LOTOS Energy HUB, całkowicie nowym formatem stacji paliw, gdzie będzie można w przyszłości zatankować pojazd zarówno paliwami tradycyjnymi, jak i takimi, jakie aktualnie będą stosowane, np. gazem ziemnym LNG, sprężonym gazem ziemnym CNG, energią elektryczną czy ogniwami wodorowymi.

Siła partnerstw

Wiele innowacyjnych projektów realizujemy we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Jesteśmy współzałożycielem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, wspieramy Krajową Ligę Innowacji. Aktywnie uczestniczymy też w programach agend rządowych, a także współpracujemy z innymi firmami oraz inkubatorami i akceleratorami w kraju. W ramach akceleratora Space3ac rozwijamy projekty wspólnie ze start-upami. W 2017 roku rozpoczęliśmy także prace nad uruchomieniem korporacyjnego funduszu wspierania innowacji Corporate Venture Capital.

Szczególnie cenimy sobie współpracę z ośrodkami badawczymi, zarówno polskimi jak i międzynarodowymi. Jesteśmy silnie zaangażowani w badania nad licznymi innowacyjnymi rozwiązaniami w naszym sektorze. Efektywnie współpracujemy z wiodącymi ośrodkami badawczymi, tworząc ich agendę badawczą. Nasza spółka LOTOS Lab oprócz wypełniania podstawowej działalności uczestniczy bardzo szeroko w działalności rozwoju kompetencji uczniów średnich szkół technicznych o kierunku chemicznym, a także studentów poprzez umożliwienie odbycia praktyk. Praktyki pozwalają zarówno uczniom jak i studentom na zapoznanie się ze sprzętem badawczym najwyższej jakości oraz samodzielnym wykonywaniem badań analitycznych.

Flagowe projekty

Nasze nakłady na innowacyjne projekty systematycznie rosną, finansujemy je zarówno ze środków własnych jak i tych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Wśród naszych flagowych projektów z zakresu innowacyjności możemy wymienić:

współpracę z Electric Power Research Institute

Od 2 lat współpracujemy z jedną z najbardziej prestiżowych na świecie organizacji badawczych w sektorze energii, Electric Power Research Institute (EPRI) z Doliny Krzemowej, rozwijając wspólne innowacyjne projekty badawcze.

EPRI prowadzi m.in. badania nad elektromobilnością, wytwarzaniem energii i jej dystrybucją, rozwojem inteligentnych sieci energetycznych czy ochroną środowiska. W ramach współpracy z Grupą Kapitałową LOTOS dotychczas EPRI zajmowała się oceną nowych zasobów energii oraz efektywności energetycznej obiektów przemysłowych.

W konsekwencji współpracy z Grupą Kapitałową LOTOS, EPRI podjęło decyzję o otwarciu przedstawicielstwa w Polsce (na terenie siedziby naszej firmy w Gdańsku), będącego drugim po Dublinie europejskim biurem organizacji.

wsparcie dla młodych naukowców, polskich innowacji i edukacji

W 2017 roku byliśmy mecenasem kolejnej, szóstej już edycji programu E(x)plory, ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej wspierającej uzdolnionych uczniów, młodych naukowców oraz rozwój innowacji. Program ma na celu popularyzację nauki i nowych technologii w polskim społeczeństwie. W ramach ostatniej edycji E(x)plory odbyło się 5 regionalnych festiwali naukowych E(x)plory, które gościły w Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, Warszawie, Podzamczu koło Kielc oraz główny festiwal w Gdyni, który zgromadził 3300 osób.

graficznie ramka lub wybicie:

VI edycja programu E(x)plory to:

  • 6600 uczestników festiwali naukowych
  • 160 projektów naukowych zgłoszonych do konkursu E(x)plory
  • 350 innowatorów uczestniczących w kongresach E(x)plory
  • blisko 40 młodych naukowców poszerzających wiedzę w ramach programów stażowych i wizyt studyjnych
  • 70 partnerów ze świata nauki i biznesu
  • w zasięgu programu znalazło się 2 mln uczniów

zwycięstwo wspólnego projektu Grupy LOTOS i Polymemtechu w konkursie NCBiR

Wspólny projekt Grupy LOTOS i Polymemtechu zdobył grant w wys. 6 mln zł na opracowanie nowej technologii zagospodarowania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu w konkursie na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM”, finansowanego w ramach „Sektorowych programów B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. „INNOCHEM”, zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej polskiego sektora chemicznego na rynkach światowych – poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023.

partnerstwo z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE) w programie Space3ac Intermodal Transportation

W 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS podpisała umowę o partnerstwie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE), dotyczącą programu Space3ac Intermodal Transportation (akcelerator projektów technologii satelitarnych dla transportu intermodalnego), którego celem jest wsparcie start-upów pracujących z technikami i danymi satelitarnymi. W zamian możemy liczyć na innowacyjne rozwiązania odpowiadające na nasze wyzwania technologiczne i biznesowe.

współpraca badawczo-rozwojowa z PAN

W 2017 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy LOTOS Petrobaltic S.A. a Instytutem Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutem Geofizyki PAN, dotycząca wspólnych badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych w sferze poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców energetycznych. Jej celem jest opracowanie nowych rozwiązań, łącznie z ewentualnym wdrożeniem ich do obrotu gospodarczego.

Innowacje z serca organizacji

Innowacje w Grupie Kapitałowej LOTOS są wprowadzane w sposób szybki i płynny. W firmie istnieje system promujący innowacje i motywujący do ich tworzenia. Szybkie podejmowanie decyzji i dedykowany fundusz pozwalają efektywnie testować i rozwijać pomysły wykorzystujące naszą infrastrukturę. Dzięki istnieniu funduszu innowacyjności jesteśmy w stanie wypracowywać liczne nowe rozwiązania i modele biznesowe. Naszym celem strategicznym jest zostanie liderem wdrożeń polskich innowacji.

Wspieramy kulturę wewnętrznych innowacji także poprzez zachęcanie do innowacyjnego myślenia naszych pracowników. Nasz wewnętrzny „Program Wspierania Innowacyjności LOTOS Inspiruje umożliwia nam zarządzanie kapitałem intelektualnym i innowacyjnym potencjałem naszych pracowników, jednocześnie budując przewagę konkurencyjną naszej firmy.

W ramach konkursu „Od pomysłu do realizacji” zachęcamy naszych pracowników do poszukiwania i opracowywania sposobów na usprawnienie pracy, by następnie wyłonić z nich rozwiązania najlepiej odpowiadające na wyzwania innowacyjności i takie, które są możliwe do wdrożenia w bieżącej działalności. W 2017 roku wzięli w nim udział pracownicy spółek LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Petrobaltic i Grupy LOTOS S.A. Pracując w zespołach lub indywidualnie, w sumie zgłosili blisko 300 projektów, z których ok. 20 proc. ma szansę na realizację.

→ ←